Preskočiť na obsah

Materiály na 5. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 19.4.2023

Zverejnené
13. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 005/2023

Prílohy

Stiahnuť súbor Bod-3.-Volba-navrhovej-komisie-1 146 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-4.-Schvalenie-programu-zasadnutia-miestneho-zastupitelstva-1 253 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-6.-Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejneho-osvetelenia-Monci-potok 465 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-7.-Sprava-velitela-Mestskej-policie-Kosice-stanica-Tahanovce 143 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-8.-Sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-za-I.-stvrtrok-2023-stanovisko-k-2.-zmene-programoveho-rozpoctu.docx 273 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-9.-Priloha-c.-1-2.-zmena-rozpoctu-2023-tabulka 162 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-9.-Programovy-rozpocet-mestskej-casti-na-rok-2023-2.-zmena-rozpoctu 256 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-10.-Prerokovanie-protestu-prokuratora-proti-VZN-c.4-2009.-Navrh-VZN-MC-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-ktorym-sa-rusi-VZN-c.-4-2009 198 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-10.-Priloha-c.-1-Protest-prokuratora-Pd-12-23-8802 128 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-11.-PHRSR-mesta-Kosice-a-jeho-funkcnej-oblasti-2022-2027 187 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-12.-Memorandum-o-rozdeleni-nenavratneho-financneho-prispevku-za-poskytnutie-pomoci-pre-utecencov-z-Ukrajiny 176 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-12.-Priloha-Memorandum-mesto-mestske-casti-dotacia-Ukrajina 528 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-13.-Zrusenie-uznesenia-cislo-120-2019-z-5.-zasadnutia-MZ-MC-konaneho-dna-22.5.2019 173 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-14.-Schvalenie-Dodatku-c.-1-k-Zmluve-o-najme-nehnutelnosti-pozemkov-c.islo-11-2021-P-a-nasledne-Zmluvy-o-prevode-nehnutelnosti-stavby-Parkovisko-na-Azijske 240 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-15.-Sprava-o-plneni-uznesenia-cislo-362-2020 186 KB / PDF Stiahnuť súbor Pozvanka-s-navrhovanym-programom-19.4.2023 129 KB / PDF