Materiály na 26. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 8.6.2022

Zverejnené
3. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 26_2022

Prílohy

Stiahnuť súbor Bod_3_volba_navrhovej_komisie 143 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_4_schvalenie_programu_26.-zasadnutia_mz 141 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_5_sprava_riaditela_OO_PZ_SR 134 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_6_sprava_velitela_mestskej_policie-stanica_Kosice-Tahanovce 133 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_7_informacia_o_plneni_uzneseni_miestneho_zastupitelstva 138 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_8_sprava_o_interpelaciach 139 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_10_stanovisko-HK_k_zaverecnemu_uctu_2021 177 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_11_zaverecny-ucet2021_a_sprava_auditora_final 4 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod_12_vyrocna_sprava_za_rok_2021 639 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_13_hodnotiaca_sprava_plnenia_PR_za_rok_2021 4 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod_14_cerpanie_rozpoctu_za_IQ_2022 2 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod_15_programovy_rozpocet_2022_I._zmena_rozpoctu 1 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod_16_prerokovanie_ziadosti_o_dotacie_final 838 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_18_rozsah_vykonu_funkcie_starostu-_na_fun_-obdobie_2022-2026 150 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_19_urcenie_volebnych_-obvodov_a_poctu_poslancov_2022_2026 263 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_20_sprava_komisie_na_ochranu_verejneho_zaujmu 141 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_21_sprava_o_plneni_uznesenia_c_-362_2020 164 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_22_navrh_na_odmenu_hl_kontrolorke 178 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_23_harmonogram_zasadnuti_volenych_organov_na_2_polrok_2022 148 KB / PDF Stiahnuť súbor Program_zasadnutia 135 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod_17_navrh-_na_odkupenie-_pozemkov_SA_bruselska-1 158 KB / PDF