Materiály na 23. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22.9.2021

Zverejnené
22. septembra 2021
Kategória

Prílohy

Stiahnuť súbor Cerpanie-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-za-I.-polrok-2021 2 MB / PDF Stiahnuť súbor MATERIALY-NA-23.-ZASADNUTIE-MIESTNEHO-ZASTUPITELSTVA-22.9.2021 97 KB / PDF Stiahnuť súbor Cerpanie-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-za-I.-polrok-2021-1 2 MB / PDF Stiahnuť súbor MATERIALY-NA-23.-ZASADNUTIE-MIESTNEHO-ZASTUPITELSTVA-22.9.2021-1 97 KB / PDF Stiahnuť súbor Monitorovacia-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-k-30.6.2021 3 MB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-odkupenie-nehnutelneho-majetku 243 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-schvalenie-najomnych-zmluv-uzavretych-medzi-Pozemkovym-spolocenstvom-Urbariat-Tahanovce-a-mestskou-castou-Kosice-Sidlisko-Tahanovce 255 KB / PDF Stiahnuť súbor Monitorovacia-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-k-30.6.2021-1 3 MB / PDF Stiahnuť súbor Programovy-rozpocet-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-na-rok-2021–-4.-zmena-rozpoctu 709 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-odkupenie-nehnutelneho-majetku-1 243 KB / PDF Stiahnuť súbor Sprava-o-plneni-uznesenia-cislo-362_2020 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Navrh-na-schvalenie-najomnych-zmluv-uzavretych-medzi-Pozemkovym-spolocenstvom-Urbariat-Tahanovce-a-mestskou-castou-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-1 255 KB / PDF Stiahnuť súbor Volba-prisediacich-Okresneho-sudu-Kosice-I-na-volebne-obdobie-2022-–-2025 165 KB / PDF Stiahnuť súbor Programovy-rozpocet-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-na-rok-2021–-4.-zmena-rozpoctu-1 709 KB / PDF Stiahnuť súbor Sprava-o-plneni-uznesenia-cislo-362_2020-1 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Volba-prisediacich-Okresneho-sudu-Kosice-I-na-volebne-obdobie-2022-–-2025-1 165 KB / PDF