Kolaudačné rozhodnutie_Viedenská 19,21,23

Zverejnené
13. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2022 − 26. januára 2022
Kategória

OKRESNÝ ÚRAD Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice

„Odstránenie systémovej poruchy BD – Sanácia loggií na Viedenskej 19, 21, 23 v Košiciach“ v rámci stavby s názvom „Významná obnova bytového domu Viedenská 19, 21, 23, Košice“

Prílohy