Kolaudačné rozhodnutie

Zverejnené
11. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. mája 2023 − 26. mája 2023
Kategória

Stavba: Rekonštrukcia bytu č. 8, 4. poschodie, Budapeštianska 16, Košice

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 015/2023

Prílohy