Kolaudačné rozhodnutie

Zverejnené
11. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. mája 2023 − 26. mája 2023
Kategória

Stavba: Rekonštrukcia jadra a vytvorenie nového dverného otvoru v byte č.
27, 7. poschodie, Hanojská 1, Košice

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 014/2023

Prílohy