Preskočiť na obsah

Interpelácia poslankyne Zuzany Slivenskej prednesená na 2. zasadnutí MZ 14.12.2022_odpoveď