Preskočiť na obsah

Interpelácia poslankyne Zuzany Slivenskej prednesená na 3. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 26.1.2023_odpoveď