Interpelácia poslankyne Zuzany Slivenskej prednesená na 3. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 26.1.2023_odpoveď

Zverejnené
14. februára 2023
Kategória

Prílohy