Preskočiť na obsah

Interpelácia poslanca Tomáša Jurkoviča prednesená na 5. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 19.4.2023_odpoveď