Interpelácia poslanca Tomáša Jurkoviča prednesená na 5. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 19.4.2023_odpoveď

Zverejnené
9. mája 2023
Kategória

Prílohy