Preskočiť na obsah

Interpelácia poslanca Tomáša Jurkoviča prednesená na 3. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 26.1.2023_odpoveď