Preskočiť na obsah

Interpelácia poslanca Tomáša Jurkoviča prednesená na 7. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 14.9.2023_odpoveď