Preskočiť na obsah

Interpelácia poslanca Miroslava Špaka prednesená na 13. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 5. 6. 2024 a odpoveď na ňu