Interná smernica mestskej časti o postupe pri vybavovaní sťažností

Zverejnené
27. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 27. januára 2022
Kategória

 číslo 1/2017

o postupe pri podávaní, vybavovaní  a kontrole vybavovania sťažností

Prílohy