Informácia o vyhodnotení ponúk pre zákazku „Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku, Európska trieda, Košice“

Zverejnené
16. mája 2023
Kategória

Číslo zákazky v IS EVO: 466448

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 002/2023

Prílohy