Hlasovanie z 15. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 16.09.2020

Zverejnené
16. septembra 2020
Kategória

Prílohy