Celosystémová odstávka zdroja TEKO 14.6.2022

Zverejnené
23. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2022 − 15. júna 2022
Kategória

Prílohy