OZNÁMENIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY SPOJENÉHO S KOLAUDAČNÝM KONANÍM BUKUREŠTSKÁ 12

Upravené
27. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2021