Preskočiť na obsah

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

Zverejnené 10.1.2023.

V spolupráci so spoločnosťou KOSIT spúšťa mesto Košice v januári 2023 zber kuchynského odpadu zo všetkých domácností v meste. 

Ako systém funguje pre obyvateľov bytových domov:

  • K stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch pribudli v úvode mesiaca január 2023 nové zberové nádoby hnedej farby s označením Kuchynský BIO ODPAD.
  • Každá hnedá zberová nádoba je opatrená čiernym vrecom. Tieto vrecia sú jediné, ktorých používanie je pri zbere povolené. Ich účelom je chrániť nádobu pred znečistením.
  • Obyvatelia majú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok a sáčkov.
  • Pri každom zbere bude odpad vo vreci odvezený, do nádoby bude vložené nové vrece a nádoba bude pripravená na ďalšie použitie.
  • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje vyprázdnenie hnedých nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie 2 x týždenne.

Do hnedých nádob obyvatelia triedia výhradne biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne podľa nasledujúceho prehľadu: 

Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov Košíc je energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici. Bioplynová stanica spoločnosti Eko-Salmo Plus, s .r. o. pri obci Kokšov-Bakša je vybudovaná pre účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj pre výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva (digestát).

K dispozícii pre obyvateľov nie sú sú rozložiteľné vrecká, ani nádoby, ktoré boli pôvodne v pilotnom projekte a ktoré poskytujú zdarma mestá inde na Slovensku a v zahraničí. Mesto Košice a spoločnosť Kosit ich vyhodnotili ako nepotrebné a spôsobujúce „oštaru“.

-raj-

Zdroj informácií : Kosit, a.s.