Výsledky komunálnych volieb

Vážení obyvatelia mestskej časti,

zverejňujeme zápisnicu miestnej volebnej komisie s výsledkami volieb poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti a starostu mestskej časti pre volebné obdobie 2022 – 2026

Zverejnené 30. októbra 2022.
Upravené 15. novembra 2022.