Preskočiť na obsah

Výskyt líšok v obytnej zóne sídliska už rieši LOVENA

Zverejnené 6.7.2022.

Na základe informácií od obyvateľov mestskej časti o spozorovaní líšok v obývanej časti sídliska požiadal starosta Miloš Ihnát pozemkový a lesný odbor OÚ Košice o riešenie situácie, nakoľko líščia zver môže byť zdravotným rizikom pre obyvateľov, ako aj pre na sídlisku žijúcich psov.

Okresný úrad informoval o tomto stave poľovnícke združenie Lovena, ktoré je najbližším užívateľom poľovného revíru a požiadal ho o súčinnosť, hlavne zvýšenú pozornosť pri výkone poľovníctva a zintenzívnenie lovu líšky. Okresný úrad Lovenu zároveň upozornil na nevyhnutnosť naďalej zodpovedne a dôsledne vykonávať orálnu vakcináciu líšok proti besnote,  a to podľa pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – mesto.

-raj-