V hlasovaní o Kpark nás podporuje aj Jazero

Starostka mestskej časti Nad Jazerom Lenka Kovačevičová za mestskú časť, ktorej starostuje, vyjadruje Ťahanovčanom podporu a prisľúbila pomoc pri získavaní ďalších hlasujúcich v súťaži o ihrisko K Park pre Sídlisko Ťahanovce.

Zverejnené 25. januára 2022.
Bez úpravy .