Preskočiť na obsah

Ťahanovská legenda sa potvrdila

Zverejnené 25.6.2024.

Tlačová konferencia, ktorá sa konala 25. júna v košickej mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, priniesla informácie o unikátnom náleze masového hrobu s najväčšou pravdepodobnosťou poľských dobrovoľníkov, ktorí padli počas bitky pri Budimíre 11. decembra 1848. Táto bitka bola súčasťou udalostí uhorskej revolúcie 1848/1849.

Archeológovia Mária Kundrátová a Ján Rákoš z Východoslovenského múzea v Košiciach odhalili v týchto dňoch v rámci výskumu šesť kostrových pozostatkov. Podľa kostí a zachovaného chrupu možno usúdiť, že ide o mladých mužov, ktorí boli pochovaní koncom prvej polovice 19. storočia. Všetko nasvedčuje tomu, že sú to poľskí dobrovoľníci z Tchorznického stotiny, padlí v hrdinskom boji 11. decembra 1848.

K objavu sa vyjadril i starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát: „Pre mestskú časť je to fantastická správa! Som rád, že máme na našom území taký historicky významný nález, ktorý je okrem iného výsledkom dlhodobej snahy a vytrvalosti poslankyne a historičky Východoslovenského múzea v Košiciach Uršuly Ambrušovej Tajkov. Jej úsilie našlo pochopenie aj u poslancov, ktorí finančné podporili výskum. Verím, že tento výnimočný nález bude dôvodom i pre užšiu spoluprácu s Poľskom a Maďarskom.

Bádaniu, ktoré iniciovala Dr. Uršula Ambrušová Tajkov, PhD., MBA, historička z Východoslovenského múzea v Košiciach, predchádzal jej archívny výskum v rokoch 2016 – 2017, v rámci ktorého sa zaoberala aj historickou hypotézou o pochovaní poľských dobrovoľníkov. „Môj záujem vzbudila informácia z novinového článku z dobového periodika Felvidéki Közlöny, v ktorom sa písalo o pochovaní poľských dobrovoľníkov v ťahanovskom chotári. V úmrtných matrikách som nenašla žiadne záznamy o ich smrti či pochovaní. Predpokladala som vzhľadom na armádnu prax, že vojaci boli pochovaní na mieste, kde padli. Murovaný stĺp, v tom čase poškodená ruina, bol pravdepodobne použitý ako orientačný bod na dočasné pochovanie padlých vojakov.“

Nález kostrových pozostatkov však nie je „len“ možným dôkazom o prítomnosti Tchórznického légie v Košiciach, ale aj dôležitou správou o pietnom pochovávaní vojakov v revolučných rokoch. „Je neuveriteľné, s akou úctou a honorom sa preživší vojaci správali k telám padlých druhov, aj napriek tomu, že sami čelili smrti, náročným podmienkam a treskúcej zime. Kostry, ktoré archeológovia Východoslovenského múzea v Košiciach objavili, boli nájdené v rovnakých a veľmi špecifických pozíciách. Tento nález je nielen historickým objavom, ale aj svedectvom ľudskosti v existenciálnej situácii a vypätých časoch,“ uzavrel riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach Dominik Béreš.

Informovali:

Dominik Béreš, riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach

Beáta Zemková, prednostka Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta Košice

Uršula Ambrušová Tajkov, historička Východoslovenského múzea v Košiciach, poslankyňa Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

Ján Rákoš, archeológ Východoslovenského múzea v Košiciach

Mária Kundrátová, archeologička Východoslovenského múzea v Košiciach

Ján Hudacký, honorárny konzul Poľskej republiky