Preskočiť na obsah

Starosta odovzdával verejné ocenenia

Zverejnené 5.5.2023.

Máj je aj mesiacom sídliska Ťahanovce, pretože naša mestská časť slávi každoročne v prvý májový týždeň svoje narodeniny. V roku 2023 sú to už tridsiate ôsme. Pri tejto príležitosti vo štvrtok 4.mája 2023 odovzdal starosta mestskej časti Miloš Ihnát verejné ocenenia deviatim jednotlivcom a jednému kolektívu, ktorí sa významne podieľali na rozvoji sídliska i na šírení jeho dobrého mena nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Cenu mestskej časti udelilo miestne zastupiteľstvo:

Futsalovému družstvu Feyernoord – za rozvoj malého futbalu v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Mgr. Martinovi Kopejtkovi -za osobný prínos pre rozvoj športu v mestskej časti i v meste Košice

Imrichovi Lechnerovi – za mnohonásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi a záchranu života

Ing. Igorovi Vlasatému – za vynikajúce športové výsledky a šírenie dobrého mena mestskej časti i mesta Košice na celoslovenských i medzinárodných športových podujatiach

Cenu starostu odovzdal Miloš Ihnát novinárke Mgr. Michaele Luxovej – za osobný prínos v propagácii mestskej časti a jej osobností v regionálnych masmédiách

Plaketu starostu mestskej časti si prevzali:

Renáta Cymbaláková a Mgr. Iveta Strukanová – za osobný prínos pri výchove a vzdelávaní najmladšej generácie obyvateľov mestskej časti a spoluprácu pri kultúrnospoločenskom rozvoji mestskej časti

MUDr. Peter Klubert a MUDr. Marcela Popovičová – za dlhoročnú odbornú starostlivosť o zdravie obyvateľov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Dávid Máriássy – za dlhodobú pomoc pri rozvoji a skrášľovaní košického lesoparku.

Slávnostný akt spríjemnilo krásne hudobné vystúpenie Ley Blandónovej zo ZUŠ Márie Hemerkovej a fanfáry v podaní žiakov rovnomennej ZUŠ. Mladých umelcov pripravili manželia Popovičovci.

Všetkým oceneným prajeme mnoho zdravia a úspechov v ďalšej práci.

Foto: Miroslav Krbaťa