Starosta mestskej časti odovzdával plakety

V utorok 11.1.2022 si ďalší ocenení v náhradnom termíne prevzali z rúk starostu mestskej časti Miloša Ihnáta plaketu starostu – Miroslava Langerová z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja, Martin Ištván z Dobrovoľníckeho centra Košíc, Miloš Kriho – konateľ INMEDIA, výtvarník Matej Rimai a starosta obce Čierne Pole Vladimír Vinco. Všetci sa podieľali na rozvoji mestskej časti a to v oblasti najmä dobrovoľníctva a materiálnej pomoci.

Zverejnené 12. januára 2022.
Bez úpravy .