Prerušená dodávka pitnej vody na Madridskej ul.

VVS, a.s. Košice oznamujú, že dnes – 15.03.2022 – bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Madridská 3. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie. VVS Košice

Zverejnené 15. marca 2022.
Bez úpravy .