Porucha na vodovodnom potrubí Maďarská 1

V pondelok 07.02.2021 a v utorok 8.2.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Maďarská 1. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. VVS, a.s.

Zverejnené 7. februára 2022.
Upravené 8. februára 2022.