Pomoc pre Ukrajinu – aktualizované informácie Košického samosprávneho kraja

Dokument KSK prináša aktualizované informácie o tom, ako pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny zabezpečením ubytovania, poskytovaním bezplatnej dopravy, dobrovoľníckymi aktivitami v núdzových centrách i poskytnutím finančnej pomoci.

Pre zlepšenie komunikácie s utečencami :

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .