Mestská časť oznamuje

Dňa 23.6. 2022 (štvrtok) nebudú dostupné služby evidencie obyvateľstva, sociálne a správne oddelenie z dôvodu dobrovoľníckych aktivít zamestnancov miestneho úradu.

Dňa 24.6.2022 (piatok) nebudú služby miestneho úradu dostupné z dôvodu povinného školenia zamestnancov miestneho úradu.

Ďakujeme za porozumenie

Zverejnené 21. júna 2022.
Upravené 6. júla 2022.