Oznam o opravách chodníkov na Sofijskej ulici

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že od 16.08.2022 budú realizované súvislé opravy chodníkov pred bytovými domami Sofijská 10 – 13 a Sofijská 18 – Juhoslovanská 1. V súvislosti s tým Vás chceme požiadať o strpenie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obmedzení parkovania popri opravovaných chodníkoch. Odhadovaný termín ukončenia prác je 30.08.2022  Za pochopenie ďakujeme.

                                                             Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta

Zverejnené 15. augusta 2022.
Bez úpravy .