Preskočiť na obsah

Naši úradníci na študijnom pobyte v Taliansku

Zverejnené 10.5.2023.

PhDr. Jaroslav Žďára
vedúci odd. rozvoja a vnútornej správy

 V dňoch od 17.04.2023 do 21.04.2023 sa zamestnanci miestneho úradu našej MČ  spolu s ďalšími  zástupcami ocenených  slovenských samospráv v zúčastnili týždňového študijno-vzdelávacieho pobytu v talianskom Terste (Trieste) v rámci programu ELOGE – 12 princípov Good Governance. Našu mestskú časť reprezentovali   vedúci odd. rozvoja a vnútornej správy  PhDr. Jaroslav Žďára ako manažér projektu za mestskú časť a Ing. Andrea Levická z referátu verejného obstarávania, ktorá sa na spracovaní projektu aktívne spolupodieľala. Okrem zástupcov samospráv  ocenených v minulom roku kryštálovým 12 hranom reprezentujúcim 12 princípov dobrej správy veci verejných boli súčasťou slovenskej delegácie aj zástupkyne odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov ministerstva vnútra a občianskeho združenia Dobrý úradník. Počas  týždňa sa slovenská delegácia stretla so zástupcami rovnako úspešných talianskych samospráv  a predstaviteľmi talianskych zastrešujúcich organizácií ISIG a AICCRE, či Rady Európy. Okrem Terstu delegácia navštívila mestá ako Udine či Aquileia, ktoré je zapísané v svetom dedičstve UNESCO. Samotný program pobytu pozostával zo série školení, workshopov a odborných diskusií zameraných na dobrú správu veci verejných a skúsenosti s programom ELOGE či prípravou potencionálnych projektov medzi-obecnej a cezhraničnej spolupráce spozorovaných Radou Európy. Pobyt sa zároveň ukázal aj ako skvelá platforma pre možné budúce partnerstvá a spoluprácu medzi zúčastnenými samosprávami na čo môže aj naša samospráva v budúcnosti nadviazať.