Možnosti živnostenského podnikania pre občanov Ukrajiny_seminár

Okresný úrad Košice, odbor živnostenského podnikania organizuje 14. júna 2022 SEMINÁR pre občanov Ukrajiny, ktorí majú záujem vykonávať podnikateľskú činnosť na území SR. Seminár sa uskutoční v zasadačke č. 101 na Komenského 52 v Košiciach. Začiatok je o 10.00.

Zverejnené 2. júna 2022.
Bez úpravy .