Preskočiť na obsah

MESTSKÁ ČASŤ POZÝVA VEREJNOSŤ NA STRETNUTIE K TÉME „EUROPARK“

Zverejnené 27.10.2021.

Vážení obyvatelia,

         chceli by ste na Sídlisku Ťahanovce nový, moderný a príjemný park so všestranným využitím? Záleží Vám na tom, ako Vaše okolie vyzerá, prípadne bývate priamo alebo v blízkosti Helsinskej, Aténskej, Berlínskej alebo Bukureštskej ulice, či Európskej triedy?      
Ak áno, pozývame Vás na stretnutie mestskej časti  s verejnosťou k téme revitalizácie územia budúceho „Europarku“, kde sa v súčasnosti nachádza venčovisko, elokované pracovisko ZUŠ Irkutská a okolité zelené plochy.

         Stretnutie  sa uskutoční v stredu, 27.10.2021 o 16:00 na zelenej ploche pred venčoviskom na Helsinskej ulici – Európskej triede. Súčasťou stretnutia bude zhodnotenie aktuálneho stavu,  predstavenie pôvodného revitalizačného projektu na vybudovanie „Europarku“ a možnosti modernizácie tohto projektového riešenia so zapracovaním pripomienok odbornej aj laickej verejnosti.

Tešíme sa na Vašu účasť.