Preskočiť na obsah

Informácie k poskytovaniu medzinárodnej podpory odídencom z Ukrajiny

Zverejnené 10.5.2022.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že od mája 2022 bude odídencom z Ukrajiny poskytovaná  finančná pomoc v zmysle medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR“).

V prílohe nájdete informácie k finančnej podpore UNHCR v slovenskom jazyku a  informácie k peňažnej pomoci Červeného kríža v slovenskom a anglickom jazyku.

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ukončia poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi odídencom z dôvodu, že im bude poskytovaná  vyššie uvedená medzinárodná finančná pomoc.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú vydávať rozhodnutia o odňatí pomoci v hmotnej núdzi odídencom od 01.05.2022. V tejto súvislosti uvádzame, že  prílohou predmetného rozhodnutia bude aj informácia k finančnej podpore UNHCR.  Odídencom , ktorí požiadali o pomoc v hmotnej núdzi, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú pomoc v hmotnej núdzi za mesiac apríl 2022  vo výplatnom termíne v máji 2022 na účet v banke alebo poštovým okruhom na akejkoľvek pošte na Slovensku. Výplatný termín v mesiaci máj 2022  je od 18.5.2022 do 27.5.2022.

Ďalej uvádzame, že odídencom so zdravotným postihnutím bude poskytovaná finančná podpora na opatrovanie. UNICEF a IOM budú počas nasledujúcich troch mesiacov podporovať približne 500 detí so zdravotným postihnutím a cca 400 dospelých so zdravotným postihnutím, a to poskytnutím príspevku pre ľudí (najčastejšie ich príbuzných), ktorí ich opatrujú. Výška finančnej podpory pre opatrovateľa je stanovená na 508 EUR/mesačne. Predmetný príspevok sa bude poskytovať od 01.05.2022. Registrácia bude možná v jednotlivých organizáciách a bude navzájom skoordinovaná, aby sa zabránilo duplicitám.