Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Opustila nás naša dlhoročná kolegyňa

So smútkom v srdci oznamujeme, že nás v pondelok 26. septembra 2022 náhle navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa – vedúca oddelenia právneho a verejného obstarávania Mgr. Beáta Olšinárová. Česť jej pamiatke!

Oznam pre športovú verejnosť

Vážení obyvatelia mestskej časti, dovoľujeme si vám oznámiť, že z dôvodu nepriaznivého počasia sú ihriská v športovom areáli FLORPARK na Bruselskej ulici dočasne zatvorené. O zmenách bude mestská časť informovať.

Oznam Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 14.09.2022 od 8:30 hod., do 14:30 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre Sídlisko Ťahanovce. Odstraňovať budeme poruchu na adrese Maďarská 1. Ďakujeme za Vaše pochopenie. VVS a.s., Závod Košice,  tel.č. :055/ 7952 420, 055/ 6427 507

Oznam o oprave chodníkov Berlínska, Sofijská, Maďarská, Belehradská

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že aktuálne budú prebiehať súvislé opravy chodníkov Berlínska 1 – 11 (vnútroblok), Belehradská 12 – 19 (vnútroblok), Maďarská 3-5 a Sofijská 18 – Juhoslovanská 1. V dôsledku prác bude uvedených lokalitách zvýšená hlučnosť a dopravné obmedzenia. Prosíme Vás preto o strpenie týchto prác a rešpektovanie obmedzení. Práce dodávateľsky realizuje mesto Košice.

Florbalové ihrisko má novú plochu

Bývalý skatepark v športovom areáli Bruselskej ulici, ako ho obyvatelia zvykli pomenovať, sa odteraz premenoval na FLORPARK. Na betónovej ploche po predchádzajúcom zakúpení mantinelov je teraz osadená nová plocha, ktorá umožní florbalistom plnohodnotné športové zápolenia i tréningy. V časoch mimo využitia plochy klubovými hráčmi, bude florbalové ihrisko slúžiť verejnosti. Podmienky používania florbalového ihriska budú súčasťou… Čítať viac

Linka č. 51 bude opäť premávať

Informácia  DPMK, že dôjde k zmenám  niektorých liniek MHD , v rámci ktorých  bude prerušená linka č. 51  minimálne na dva týždne, od 17. 8. do 31. 8. 2022 vrátane, Ťahanovčanov znepokojila. Starosta mestskej časti sa s týmto  rozhodnutím dopravného podniku o verejnej doprave smerom k sídlisku Ťahanovce nezmieril a kontaktoval predstaviteľov DPMK so žiadosťou, aby sa zmeny a úpravy vo verejnej doprave,… Čítať viac

Oznam o opravách chodníkov na Sofijskej ulici

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že od 16.08.2022 budú realizované súvislé opravy chodníkov pred bytovými domami Sofijská 10 – 13 a Sofijská 18 – Juhoslovanská 1. V súvislosti s tým Vás chceme požiadať o strpenie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obmedzení parkovania popri opravovaných chodníkoch. Odhadovaný termín ukončenia prác je 30.08.2022  Za pochopenie ďakujeme.                                                              Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta

Začala výstavba Kauflandparku – obmedzenia

Vážení obyvatelia, v dňoch od 28.7.2022 do 22.8.2022 bude prebiehať výstavba Kaufland parku – K Park, ako aj realizácia pridružených a dokončovacích prác na asfaltovej ploche vo dvore ulíc Sofijská – Budapeštianska (na úrovni Sofijská 9-11). Touto cestou sa Vám vopred ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť. Láskavo Vás týmto žiadame, aby ste rešpektovali obmedzenia vyplývajúce z dôvodu realizácie prác.

Zákaz vstupu do lesov

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších… Čítať viac

Oznam úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí jednorazovej inflačnej pomoci

Inflačná pomoc Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať: osobní asistenti v termíne do 31.08.2022, opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok… Čítať viac

Výskyt líšok v obytnej zóne sídliska už rieši LOVENA

Na základe informácií od obyvateľov mestskej časti o spozorovaní líšok v obývanej časti sídliska požiadal starosta Miloš Ihnát pozemkový a lesný odbor OÚ Košice o riešenie situácie, nakoľko líščia zver môže byť zdravotným rizikom pre obyvateľov, ako aj pre na sídlisku žijúcich psov. Okresný úrad informoval o tomto stave poľovnícke združenie Lovena, ktoré je najbližším užívateľom poľovného revíru a požiadal ho… Čítať viac

Mestská časť oznamuje

Dňa 23.6. 2022 (štvrtok) nebudú dostupné služby evidencie obyvateľstva, sociálne a správne oddelenie z dôvodu dobrovoľníckych aktivít zamestnancov miestneho úradu. Dňa 24.6.2022 (piatok) nebudú služby miestneho úradu dostupné z dôvodu povinného školenia zamestnancov miestneho úradu. Ďakujeme za porozumenie